חוקה מועדון גרוטראלי

הגדרת המועדון

תפקידו של המועדון להוות “זרוע ביצוע” של חברת גרוטראלי לטובת משימות שוטפות שעיקרן קידום תדמיתו של המותג (ועידוד להרשמה) לצד גיבוש “גרעין משתתפים קבוע” ותרומה קהילתית .
אבן שואבת לחברים שהשתתפו במסעות ורוצים להמשיך את החוויה בתדירות גבוהה יותר.
חברות במועדון, מעודדת שמירת כשירות רכבים, דבר שמגדיל את האפשרות להשתתפות חוזרת במסעות גרוטראלי, לצד משתתפים חדשים.
חברי מועדון יימנעו מכל פעילות שיש בה ניגוד עניניים מול פעילויות חברת גרוטראלי השונות.

זהות חברי המועדון

בוגרי מסעות גרוטראלי בלבד יהיו חברים במועדון.
חברי המועדון יורשו לצרף ברכבם בני משפחה ו/או חברים שלא היו במסעות זאת על מנת לחשוף אותם למסעות גרוטראלי.
הפיקוח אודות רשימת המשתתפים בפעילות, היא באחריות מנהל הפעילות בתיאום עם הנהלת גרוטראלי.

הדדיות בין המועדון לחברת גרוטראלי

תכלית המועדון לשמש ככלי קידום של מטרות חברתיות וקהילתיות של חברת גרוטראלי.
המועדון ישתמש באותם סמלים של חברת גרוטראלי ומכאן שהשימוש לטובת כל פעילות מועדון לרבות פרסום, מדיה, אמצעים שירכשו, הכל יהיה תחת אותו סמל מותג.
חברת גרוטראלי, תפנה מייזמים קהילתיים למועדון.

פעילויות המועדון

תוכנית פעילות שנתית סדורה שתפורסם במהלך חודש ינואר בכל שנה.
פעילויות שונות ביוזמת חברי המועדון.
פעילויות שונות ביוזמת חברת גרוטראלי.

הפעילויות הסדורות לאורך השנה יתקיימו בין המסעות בלבד (לא באותם תאריכי מסעות גרוטראלי) ויכללו טיולי בני יום אחד, או לכל היותר יומיים.
מסלולי הטיולים לא יהיו זהים למסלולי המסעות.

כשירות רכבים ונוהל בטיחות

כל כלי רכב אשר משתתף חייב להיות בעל טסט בתוקף (שילוט במבחן אסור לשימוש במסע).
כל רכב חייב להיות בעל ביטוח חובה, צד ג’ וגרירה.
גודל ומידת הצמיגים חייבים להיות בהתאם לרישום ברישיון הרכב.
אסור להרכיב צמיגים בעלי חתך שטח (צוות שיגיע עם צמיגים אלו לא יוכל לזנק למסע).
אסור להשתמש בכננות חשמליות.
חובה לחגור חגורות בטיחות במהלך כל המסע.
נסיעה בטוסטוסים מחויבת בציוד מגן מלא של רכיבת שטח (מגפיים, מגני ברכיים, מגני ידיים וקסדה).
חובה לשמור על כללי רשות הטבע והגנים בכל הקשור לנהיגה ולינה בשטח.
מנהל הפעילות יחתים כל משתתף (לא רק את נהגים) על הצהרת שחרור מאחריות ויבדוק תוקף רישיונות וביטוח לפני כל יציאה לפעילות.

דילוג לתוכן